Par mums

Novikontas Jūras koledža ir privāta mācību iestāde, kuras galvenais mērķis ir sagatavot kompetentus un internacionālajā vidē konkurētspējīgus jūrniekus navigācijas un kuģu mehānikas nozarē.
Kāpēc izvēlēties Novikontas Jūras koledžu?

Novikontas Jūras koledža tika dibināta 2009. gadā, un šodien mēs piedāvājam mūsdienīgu un kvalitatīvu starptautiska līmeņa izglītību katram, kurš vēlas saistīt savu dzīvi ar jūrniecību.

Galvenā Novikontas Jūras koledžas priekšrocība ir tā, ka visas mācību programmas ir vērstas kā uz teorētisko apmācību, tā arī uz praktisko profesionālo zināšanu un prasmju apguvi.

“Jūrniecības industrija nemitīgi attīstās, jaunākās tehnoloģijas kļūst par tās neatņemamu sastāvdaļu. Mūsdienīgam jūrniekam jābūt gatavam šādām izmaiņām. Tāpēc mēs piedāvājam uz mūsdienīgu jūrniecības industriju vērstu izglītību, kura sagatavo speciālistus nevis 2 vai 3 gadiem uz priekšu, bet vismaz 10!” stāsta koledžas izpilddirektors Dmitrijs Semjonovs.

Mācības notiek šādi: pēc teorētisko zināšanu apgūšanas, prasmes tiek izkoptas ar mūsdienīgāko simulatoru palīdzību, maksimāli atveidojot reālus darba apstākļus, tālāk tas tiek nostiprināts jau atrodoties un strādājot uz kuģa klāja.

Novikontas Jūras koledžas absolventi iegūst ne tikai akreditētu diplomu, bet arī praktiskas iemaņas, kas nepieciešamas tūlītējai darba uzsākšanai jūrniecības industrijā.  Jau mācību laikā studenti iegūst finansiālu neatkarību no vecākiem un uzkrāj pieredzi veiksmīgas jūrniecības karjeras veidošanai.


Kompānijas, kurās strādā mūsu studenti