Mācību programmas

Jūrnieks – tā ir prestiža, augsti atalgota un visā pasaulē pieprasīta profesija. 
Novikontas Jūras koledžā iespējams apgūt Kuģu vadītāja un Kuģu mehāniķa profesiju. Mūsu piedāvātā izglītība ir mūsdienīga un starptautiski atzīta, ļaujot uzsākt darbu uz jebkura tirdzniecības flotes kuģa bez ierobežojumiem uzreiz pēc absolvēšanas! 
 
 

 

Kuģu matrozis

 

Izglītības programmas veids: PLK (pilna laika klātienē)

Iegūstamā kvalifikācija: kuģa matrozis;

Izglītības programmas ilgums: 2.5 mēneši (10 nedēļas);

Valoda: angļu + krievu/latviešu;


Izglītības programmas maksa: 1070,00 EUR*
Šo summu studējošais var sadalīt uz trim daļām:
1.    Daļa – 357 eiro
2.    Daļa – 357 eiro
3.    Daļa – 356 eiro

*trešo valstu studentiem nosacījumi var atšķirties


Iepriekšējā izglītība: vismaz iegūta pamatizglītība.

Iesniedzamie dokumenti:

1. Reflektanta pieteikšanās anketa;

2. Personu apliecinošs dokuments – pase;

3. Izglītības dokumenti*:

* Jāuzrāda viens no zemāk minētājiem dokumentiem:
– vispārējas pamatizglītības atestāts;
– vispārējas vidējās izglītības atestāts;
– profesionālās vidējās izglītības diploms;

4. Izglītības atestāta/diploma pielikums – sekmju izraksts;

5. Centralizēto eksāmenu sertifikāti;

6. Medicīniskais sertifikāts no jūrnieka ārsta.

MATROŽU PROGRAMMA


Kuģu motorists

 


Izglītības programmas veids: PLK (pilna laika klātienē)

Iegūstamā kvalifikācija: kuģa motorists;

Izglītības programmas ilgums: 2.5 mēneši (10 nedēļas);

Valoda: angļu + krievu/latviešu;

Izglītības programmas maksa: 1070,00 EUR*
Šo summu studējošais var sadalīt uz trim daļām:
1.    Daļa – 357 eiro
2.    Daļa – 357 eiro
3.    Daļa – 356 eiro

*trešo valstu studentiem nosacījumi var atšķirties

Iepriekšējā izglītība: vismaz iegūta pamatizglītība.

Iesniedzamie dokumenti:

1. Reflektanta pieteikšanās anketa;

2. Personu apliecinošs dokuments – pase;

3. Izglītības dokumenti*:

* Jāuzrāda viens no zemāk minētājiem dokumentiem:
– vispārējas pamatizglītības atestāts;
– vispārējas vidējās izglītības atestāts;
– profesionālās vidējās izglītības diploms;

4. Izglītības atestāta/diploma pielikums – sekmju izraksts;

5. Centralizēto eksāmenu sertifikāti;

6. Medicīniskais sertifikāts no jūrnieka ārsta.

MOTORISTU PROGRAMMA


Kuģu vadītājs

Studiju programma „Jūras transports” ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma.

Izglītības programmas veids: PLK (pilna laika klātienē) / NLK (nepilna laika neklātienē)

Studiju ilgums ir 3 gadi 2 mēneši, nepilna laika studijas.

Studiju valoda ir angļu valoda

Studiju programmas apjoms ir 118 KP.

Piešķiramā kvalifikācija – kuģa vadītājs

Iepriekšējā izglītība – vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

Studiju programmā “Jūras transports”:

 1. Vidējās profesionālās izglītības diploms (klāja komandā)

 2. Vidējās profesionālās izglītības diploma pielikums – sekmju izraksts

 3. Сentralizēto eksāmenu sertifikāti;

 4. Зersonu apliecinošs dokuments (pase);

 5. “Marlin” angļu valodas testa sertifikāts ar ne mazāk par 60% zināšanu līmeni;

 6. Jūrnieku grāmatiņa ar ierakstiem par vismaz 12 mēnešu jūras cenzu*;

 7. (*katru gadījumu izskatām)

 8. viena fotogrāfija (3x4 cm).

 

Studiju maksa par visiem 3 gadiem sastāda 5880 Euro*

Šo summu studējošais var sadalīt uz trim daļām:

Par 1.studiju gadu – 1960 Euro

Par 2.studiju gadu – 1960 Euro

Par 3.studiju gadu – 1960 Euro

*trešo valstu studentiem nosacījumi var atšķirties

JŪRAS TRANSPORTS STUDIJU PROGRAMMA


Kuģu mehāniķis

Studiju programma „Kuģa mehāniķis” ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma.

Izglītības programmas veids: PLK (pilna laika klātienē) / NLK (nepilna laika neklātienē)

Studiju ilgums ir 3 gadi, nepilna laika studijas.

Studiju valoda ir angļu valoda

Studiju programmas apjoms ir 116 KP.

Piešķiramā kvalifikācija – kuģa mehāniķis

Iepriekšējā izglītība – vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Studiju programmā “Kuģa mehāniķis”:

 1. Vidējās profesionālās izglītības diploms (mašīntelpu komandā)

 2. Vidējās profesionālās izglītības diploma pielikums – sekmju izraksts

 3. Centralizēto eksāmenu sertifikāti;

 4. Personu apliecinošs dokuments (pase);

 5. “Marlin” angļu valodas testa sertifikāts ar ne mazāk par 60% zināšanu līmeni;

 6. Jūrnieku grāmatiņa ar ierakstiem par vismaz 12 mēnešu jūras cenzu*; 
  (*katru gadījumu izskatām individuāli.)

 7. Darba diploms;

 8. Viena fotogrāfija (3x4 cm)

Studiju maksa par visiem 3 gadiem sastāda 5880 Euro*
Šo summu studējošais var sadalīt uz trim daļām:
Par 1.studiju gadu – 1960 Euro
Par 2.studiju gadu – 1960 Euro
Par 3.studiju gadu – 1960 Euro

*trešo valstu studentiem nosacījumi var atšķirties

KUĢA MEHĀNIĶIS STUDIJU PROGRAMMA