FAQ
MT – Marine Training. 1. mācību posms. Var iestāties uzreiz pēc 12. klases beigšanas. Pēc absolvēšanas studenti saņem matroža vai motorista diplomu. 

NJK – Novikontas Jūras koledža. 2. mācību posms. Var iestāties ar pamata jūrnieka izglītību. Pēc absolvēšanas studenti saņem sardzes stūrmaņa vai sardzes mehāniķa diplomu.

PPP – Profesionālās pilnveides izglītības programma. Jūrnieku kvalifikācijas paaugstināšanai, atsevišķu kursu apgūšanai. 
 


Kad var iestāties koledžā?

 • MT – studentu uzņemšana noris vidēji reizi 3 mēnešos, aktuālos datumus var uzzināt mūsu mājaslapā vai sociālajos tīklos, pazvanot vai uzrakstot mums e-pastu, atbraucot ciemos uz koledžu.
   
 • NJK, PPP – iesniegt dokumentus un iestāties iespējams jebkurā darba dienā no 9:00 līdz 17:00.

Piesakies, raktot epastu: edu@novikontas.org, vai zvanot +371 23111114


Kas ir nepieciešams, lai iestātos? 

 • MT – ir nepieciešama pase un dokumenti par nokārtotu vidējo izglītību (12. klases). Gadījumā, ja vidējā izglītība tika iegūta ārpus Latvijas, atestāts par nokārtotu izglītību ir jāapstiprina Akadēmiskajā Informācijas centrā (www.aic.lv). Šis ir maksas pakalpojums, kas aizņem vidēji no 2 nedēļām līdz 1 mēnesim.

  Aptuveni 2 – 3 nedēļas pirms uzņemšanas datuma nepieciešams ierasties uz pārrunām. Tajās mēs novērtējam motivāciju un angļu valodas zināšanas, kas ir galvenais kritērijs, lai iestātos koledžā. Kandidāti, kuri izturējuši pārrunas, tiks nosūtīti uz medicīnas komisijas pārbaudi.

   
 • NJK:

–  Pase, dokumenti par nokārtotu vidējo izglītību (12 klases), matroža vai motorista diploms, jūrnieka pase, kurā apstiprināts vismaz 12 mēnešu cenzs kuģa klāja (stūrmaņu programmai) vai mehāniķu komandas (mehāniķu programmai) sastāvā, angļu valodas sertifikāts Marlins ar minimums 60% rezultātu.

–  Latvijas Jūras akadēmijas vai Latvijas Jūrskolas absolventiem nepieciešams diploms, kas apliecina jūras skolas absolvēšanu, pase un angļu valodas sertifikāts Marlins ar minimums 60% rezultātu. Matroža vai motorista darba diplomu un jūrnieka pasi var uzrādīt, ja tā ir (nav obligāts uzņemšanas noteikums).

–  Gadījumā, ja ir iegūta vai daļēji iegūta augstākā izglītība jūrniecības (vai kādā citā) sfērā, vairākus priekšmetus ir iespējams pielīdzināt iestāšanās laikā. Tādā gadījumā (tajā skaitā, pārejot uz Novikontas Jūras koledžu no citas mācību iestādes), neskaitot standarta dokumentus, nepieciešams uzrādīt diplomu ar pielikumu vai akadēmisko izziņu par nokārtotajiem priekšmetiem.

–  Gadījumā, ja vidējā vai augstākā izglītība tika iegūta ārpus Latvijas, atestāts par nokārtotu izglītību ir jāapstiprina Akadēmiskajā Informācijas centrā (www.aic.lv). Šis ir maksas pakalpojums, kas aizņem vidēji no 2 nedēļām līdz 1 mēnesim.

 • PPP – pase, dokumenti par augstāko jūrnieka izglītību, kura iegūta Latvijā, kuģu vadītāja vai kuģu mehāniķa darba diploms, jūrnieka pase, kurā apstiprināts vismaz 18 mēnešu cenzs attiecīgajā amatā. 

Vai ir iestājeksāmeni?

 • MT – iestājeksāmenu nav, bet ir nepieciešams piedalīties intervijā un iziet medicīnas komisiju, lai varētu uzsākt mācības.
   
 • NJK, PPP – nē, iestāties ir iespējams, ja ir nepieciešamie dokumenti.
   

Cik maksā mācības? Vai tās ir iespējams apmaksāt pa daļām? Kādā veidā iespējams apmaksāt?

 • MT – kopējā mācību maksa ir 1070 EUR. Summu iespējams sadalīt 3 daļās un apmaksāt teorētiskās mācību daļas laikā saskaņā ar grafiku, kurš ir norādīts līgumā. Apmaksa var tikt veikta tikai ar pārskaitījumu. 
   
 • NJK – kopējā mācību maksa ir 5880 EUR. Summu iespējams sadalīt 3 daļās un apmaksāt 3 gadu laikā sekojošā kārtībā – 1. gadā samaksāt 1960 EUR, 2. un 3. gadā 1960 EUR. Veikt apmaksu iespējams ar pārskaitījumu vai kasē (ar skaidru naudu vai kredītkarti).
   
 • PPP – programmas cena ~ 4000 EUR, summa ir atkarīga no daudziem faktoriem. Piemēram, programmā ietilpst tādi kursi kā BRM, ERRM utt., un ja dotie kursi jau ir nokārtoti, tad atkārtoti tos kārtot nav nepieciešams. Tāpat programmas daļu var apgūt ar tālmācības palīdzību, dotajā gadījumā mācību maksa ir mazāka. Veikt apmaksu iespējams ar pārskaitījumu vai kasē (ar skaidru naudu vai kredītkarti).

No kā sastāv mācību programma?

 • MT – programma sastāv no 2 daļām – teorijas un prakses. Teorētiskajā daļā ietilpst kursi, kuri nepieciešami matroža vai motorista kvalifikācijas iegūšanai. Praktiskie uzdevumi lielākoties notiek uz ledlauža Varma klāja.
   
 • NJK – programmā ietilpst gan vispārējās, gan profesionālās izglītības priekšmeti. Lielākoties mācības notiek darba vidē, tas ir – studenti mācās, paralēli strādājot jūrā. Klātienē noris vien priekšmetu ieskaites, semināri, daži vispārējās izglītības priekšmeti un training kursi, kuri nepieciešami kuģu vadītāja vai kuģu mehāniķa diploma iegūšanai pēc programmas nokārtošanas. Katra studenta mācību grafiks tiek veidots individuāli, atkarībā no darba grafika. 
   
 • PPP – programma sastāv no 14 moduļiem, kuri tiek apgūti klātienē (tikai dažus no moduļiem var apgūt distancēti). Moduļi norisinās saskaņā ar grafiku. 
   

Cik ilgi noris mācības?

 • MT – visa mācību programma aizņem apmēram gadu. Teorētiskā daļa ilgst 2,5 mēnešus stūrmaņiem un 3 mēnešus mehāniķiem. Pēc teorētiskās daļas beigšanas mēs organizējam apmaksātu praksi jūrā, kura vidēji ilgst 4 – 7 mēnešus. Pēc prakses iziešanas nepieciešams nokārtot kvalifikācijas eksāmenu, kas ir noslēdzošais mācību programmas etaps. Pēc veiksmīgas eksāmena nokārtošanas var saņemt matroža vai motorista darba diplomu un uzsākt darbu jūrā pēc savas specialitātes. 
   
 • NJK – stūrmaņu programma ilgst 3 gadus un 2 mēnešus, mehāniķu – 3 gadus. Šajā laikaposmā ietilpst arī nepieciešamā prakse jūrā (12 mēneši).
   
 • PPP – atkarībā no studenta darba grafika programmu iespējams iziet pusgada vai gada laikā. Kopumā visu moduļu nokārtošanai tiek doti 3 gadi. 
   

Vai prakse tiek apmaksāta?

 • MT – vidēji prakses laikā mēnesī tiek saņemta 250-500 EUR liela summa, kas ir atkarīga no kompānijas. Pēc kvalifikācijas iegūšanas darba alga var pieaugt līdz 1200 EUR mēnesī. 
   

Kādā valodā notiek mācības?

 • MT – mācības notiek bilingvāli, krievu un angļu valodā. Ir iespējams izveidot grupu, kurā mācības noris tikai angliski. 
 • NJK, PPP – mācību valoda – angļu. 
   

Vai Novikontas Jūras koledžas diplomam ir ierobežojumi?

Pēc mācību beigšanas mūsu koledžā jūs saņemat diplomu, kurš ļauj saņemt darba diplomu bez ierobežojumiem.
 


Ar ko Novikontas Jūras koledža atšķiras no pārējām Latvijas mācību iestādēm?

 • MT – pirmkārt, mācības uzreiz notiek uz īsta kuģa, kas dod iespēju jau no pirmajām dienām izmēģināt savus spēkus jūrniecībā. Otrkārt, mācībās tiek izmantotas pašas jaunākās metodes un mūsdienīgākais koledžas aprīkojums – simulatori, profesionāls ekipējums un iekārtas utt. Treškārt, mēs sniedzam iespēju doties jūrā uzreiz pēc teorētiskās daļas nokārtošanas un sākt pelnīt. Tādā veidā mūsu studenti spēj paši apmaksāt mācības jau no pirmā gada, neņemot kredītus vai neaizņemoties naudu no vecākiem. 
   
 • NJK – mūsu mācību sistēma ir iekārtota tā, lai ņemtu vērā studentu intereses. Katram studentam tiek izveidots individulāls mācību grafiks. Tādā veidā mūsu studenti mācās neatkarīgi viens no otra. Konsultāciju, ieskaišu un eksāmenu datumi tiek piemēroti individuāli, tāpat ir iespējams sazināties ar mācībspēkiem attālināti ar tālmācības sistēmas NOVIS palīdzību. Mācībās tiek izmantotas pašas jaunākās metodes un mūsdienīgākais koledžas aprīkojums – simulatori, profesionāls ekipējums un iekārtas kā arī pieredzes bagāti pansiedzēji. Visi kursi, kuri nepieciešami kuģu vadītāja un kuģu mehāniķa diploma iegūšanai, tiek apgūti uz vietas. 
   
 • PPP (Profesionālās pilnveides izglītības programma) – atbilstoši programmas mācību plānām, mācību process tiek organizēts pa priekšmetiem. Izglītojamais ir tiesīgs izvēlēties sev vispiemērotāko priekšmetu apguves secību, ievērojot izglītības iestādes sastādīto mācības grafiku. Maksimālais programmas apguves ilgums ir 3 gadi, kuru laikā izglītojamam ir jāapgūst visi programmā paredzētie mācību priekšmeti (832 stundu apjomā). Gadījumā, ja kopš atsevišķa priekšmeta apguves ir pagājuši vairāk nekā 3 gadi, tad izglītojamais atkārtoti kārto ieskaiti attiecīgajā priekšmetā. Mācību priekšmeti var tikt apgūti dažādās izglītības iestādēs, kuras īsteno minēto programmu (izglītības iestādei norīkojot izglītojamo vai izglītojamajam vienojoties ar citu izglītības iestādi par attiecīgo mācību priekšmetu apguvi). Mācību priekšmetu apguvē tiks izmantotas mācību metodes: lekcijas, praktiskie uzdevumi, praktiskie uzdevumi grupās, praktiskie uzdevumi uz trenažeriem, video materiali u.c
   

Vai ir iespējams iestāties, ja nav nepieciešamā jūrnieka cenza? 

 • NJK – vispārējās izglītības priekšmetus var sākt apgūt klātienē laikā, kad tiek krāts nepieciešamais cenza daudzums, lai iestātos oficiāli. Pēc tā, kad nepieciešamais cenzs ir savākts, var saņemt pieeju nozares priekšmetiem. Oficiālās iestāšanās laikā vispārējie priekšmeti jau skaitīsies nokārtoti, attiecīgi arī mācību ilgums tiks samazināts. 
   
 • PPP – diemžēl programmā nedrīkst iestāties, ja nav vismaz 18 mēnešu cenza kuģu vadītāja vai kuģu mehāniķa amatā.  
   

Vai ir iespējams saņemt stipendiju?

 • MT, PPP – nē, stipendija nav paredzēta.
   
 • NJK – Centīgākajiem un aktīvākajiem studentiem, kuri uzrāda labas sekmes mācībās un aktīvi piedalās Novikontas Jūras koledžas dzīvē, tiek dota iespēja saņemt Erasmus+ mobilitātes stipendiju. Stipendija ir paredzēta sardzes stūrmaņu un sardzes mehāniķu programmas studentiem, sākot ar programmas 2. kursu. Tās summa ir sākot no 1600€ gadā, un to ir iespējams saņemt katru mācību gadu, nepārsniedzot 12 mēnešus vienā mācību programmā. 

Vai ir iespējams nokārtot programmu ātrāk? 

 • MT – programmu var nokārtot ātrāk par gadu. Teorētiskā daļa ilgst 2,5 vai 3 mēnešus, prakse – vidēji 4 – 7 mēnešus. Turklāt minimālais prakses ilgums ir 2 mēneši. Attiecīgi, ja doties praksē uzreiz pēc teorijas nokārtošanas, izvēloties minimālo prakses ilgumu, ir iespējams pabeigt izglītību un iegūt kvalifikāciju daudz ātrāk. 
   
 • NJK – mācību programmas paredzētais ilgums ir 3 gadi, bet ātrums, ar kuru tiek kārtoti priekšmeti un attiecīgi nokārtoti kursi, ir atkarīgs no paša studenta. 

  Gadījumā, ja studentam jau ir pabeigta vai daļēji pabeigta augstākā izglītība (jebkurā sfērā), students pāriet uz Novikontas Jūras koledžu no citas jūrniecības mācību iestādes vai arī vispārējie mācību priekšmeti jau tikuši nokārtoti laikā, kad students krājis cenza apjomu, kurš nepieciešams, lai iestātos oficiāli, mācību ilgums ir atkarīgs no priekšmetu daudzuma, kurus vēl nepieciešams nokārtot. Piemēram, pēdējā minētajā gadījumā, nokārtojot visus vispārējos izglītības priekšmetus pirms oficiālas iestāšanās koledžā, pēc tā, kad ir sakrāts nepieciešamais cenza daudzums, ir iespējams uzreiz iestāties pirmā kursa otrajā semestrī, doties darbā jūrā uzreiz pēc iestāšanās (minimums uz 6 mēnešiem) un pēc reisa beigām pilnībā nokārtot pirmo kursu. Tādā veidā mācību ilgums ir nevis 3 gadi, bet 2 ar pusi. 
 • PPP – laiks, kurā tiek nokārtoti moduļi, ir atkarīgs no paša studenta un viņa darba grafika. Minimālais mācību ilgums dotajā programmā ir 6 mēneši. 
   

Vai koledžā var iestāties citas valsts pilsonis?

 • MT – lai iestātos dotajā programmā, ir nepieciešams noformēt uzturēšanās atļauju. Mēs izsniedzam uzaicinājumu, pēc kura var saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā uz vienu gadu. 
   
 • NJK – lai iestātos dotajā programmā, nav nepieciešams saņemt uzturēšanās atļauju, jo ierasties koledžā vajag reti, tikai dažas reizes gadā. 
   
 • PPP – dotajā programmā var mācīties ārvalstu pilsonis tikai tādā gadījumā, ja mācību diploms tika iegūts Latvijā.

Vai Novikontas Jūras koledža nodrošina kopmītnes?

Diemžēl mēs nenodrošinām kopmītnes. Gadījumā, ja ir nepieciešams ierasties koledžā uz vairākām dienām, mēs piedāvājam palikt viesnīcā blakus koledžai par samazinātu cenu.
 


Nevarat atrast atbildes uz saviem jautājumiem?

Uzrakstiet mums e-pastu edu@novikontas.org  vai zvaniet uz +371 23111114