ContactsNovikontas Maritime College

Rīga, Latvia
Duntes Street 17a, LV-1005
+371 67399999, +371 23111114
ERASMUS+ coordinator: Ilze Sūniņa +37126770553

edu@novikontas.org


Kā mūs atrast?