Mācību programmas

Jūrnieks – tā ir prestiža, augsti atalgota un visā pasaulē pieprasīta profesija. 
Novikontas Jūras koledžā iespējams apgūt Kuģu vadītāja un Kuģu mehāniķa profesiju. Mūsu piedāvātā izglītība ir mūsdienīga un starptautiski atzīta, ļaujot uzsākt darbu uz jebkura tirdzniecības flotes kuģa bez ierobežojumiem uzreiz pēc absolvēšanas! 
 
Kuģu vadītājs

Kuģu vadītājs ir cilvēks, kurš atbild par kuģa vadīšanu, navigāciju, kuģa komandas darba uzraudzību un regulēšanu un, protams – par kravas un savu komandas biedru drošību.

Pirmā posma teorētiskās mācības (Marine Training) ilgst 2 ar pusi mēnešus, pēc kā studentam tiek nodrošināta 4 – 6 mēnešus ilga prakse uz kuģa. Pēc teorijas un prakses nokārtošanas students iegūst matroža kvalifikāciju un jūrnieka darba diplomu un var sākt darbu jūrā. 

Lai paaugstinātu savu kvalifikāciju, iespējams iestāties otrajā Kuģu vadītāja mācību posmā. Tas ilgst 3 ar pusi gadus, un tā laikā students apmeklē angļu valodas kursu koledžā un turpina mācības, strādājot uz kuģa un izmantojot Novikontas Jūras koledžas tālmācības sistēmu Novis. Pēc mācību nokārtošanas students saņem pirmā līmeņa augstāko izglītību un Sardzes stūrmaņa kvalifikāciju. 
 


Kuģu mehāniķis

Kuģu mehāniķu galvenais uzdevums ir nodrošināt nepārtrauktu un drošu kuģa mehānismu darbību, uzraugot tos un vajadzības gadījumā –remontējot. Katram mehāniķim nepieciešams periodiski novērtēt aprīkojuma, galveno un palīgmehānismu stāvokli, uzraudzīt sistēmu un uzturēt kārtībā visus kuģa mehānismus.

Pirmā posma teorētiskās mācības (Marine Training) ilgst 3 mēnešus, pēc kā studentam tiek nodrošināta 4 – 6 mēnešus ilga prakse uz kuģa. Pēc teorijas un prakses nokārtošanas students iegūst motorista kvalifikāciju un jūrnieka darba diplomu un var sākt darbu jūrā. 

Lai paaugstinātu savu kvalifikāciju, iespējams iestāties otrajā Kuģu mehāniķa mācību posmā. Tas ilgst 3 ar pusi gadus, un tā laikā students apmeklē angļu valodas kursu koledžā un turpina mācības, strādājot uz kuģa un izmantojot Novikontas Jūras koledžas tālmācības sistēmu Novis. Pēc mācību nokārtošanas students saņem pirmā līmeņa augstāko izglītību un Sardzes mehāniķa kvalifikāciju. 
 


Profesionālās pilnveides izglītības programma

Lai paaugstinātu kvalifikāciju vai apgūtu atsevišķus kursus, jūrnieki var pieteikties Profesionālās pilnveides izglītības programmai.
 


Mācies un pelni uzreiz! 

Viena no lielākajām jūrnieka profesijas priekšrocībām ir augstais atalgojums, kurš ļauj uzsākt patstāvīgu dzīvi jau agrā vecumā uzreiz pēc studiju beigšanas!

Novikontas Jūras koledžas studentiem pēc teorētiskās daļas nokārtošanas tiek nodrošināta apmaksāta prakse uz kuģa. Tās laikā students gūst ne tikai īpaši vērtīgu pieredzi, bet arī savu pirmo samaksu par darbu, ar kuru iespējams pilnībā segt studiju maksu. 

Mēs sadarbojamies ar 28 starptautiskām jūrniecības sfēras kompānijām, uz kuru kuģiem Novikontas Jūras koledžas studenti iziet praksi, bet pēc mācību beigšanas spēj iekārtoties labi apmaksātā darbā uz šo kompāniju vai pārējās pasaules tirdzniecības flotes kuģiem!